split (wide ,) opening

  1. US birbirinden çok farklı kurların söz konusu olduğu açılış kotasyonu