split something down the middle

  1. Fiil birşeyi ortadan ikiye ayırmak
  2. Fiil birşeyi ortadan ikiye bölmek
  3. Fiil birşeyi ikiye ayırmak
  4. Fiil birşeyi ikiye bölmek