1. Zarf spontaneously
  2. Sıfat spontaneous

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Hazırlanılmadan ânında yapılan