stalking horse

  1. İsim arkasında avcının siper aldığı at veya at şeklinde şey.
  2. İsim bahane, maske, asıl maksadı gizleyen şey.
  3. İsim asıl adayı gizlemek veya muhalif oylarını bölmek için ileri sürülen aday.
birini kukla olarak öne sürmek Fiil