1. Sıfat ercikli, stamenli, ercikleri olan.
  2. Sıfat dişilik uzvu olmayıp yalnız ercikleri olan.