state of health

sağlık durumu kötü olmak Fiil
sağlık durumu kötü
nazik sağlık durumu