1. İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler devlet
 2. durum, hal, vaziyet.
  in a terrible state . water in gaseous state . the larval state . to be in a nervous state .
 3. keyfiyet, halet.
 4. debdebe, tantana, ihtişam.
  in state: debdebe ile.
  to travel in state .
 5. heyecan, ruhî sarsıntı.
  You are in a state, aren't you?
 6. devlet, hükümet, eyalet.
  affairs of state: devlet/hükümet işleri.
 7. devlet+, devlete/hükümete/eyalete ait.
  state bank: devlet bankası, bir eyaletin müsaadesi altında
  çalışan banka.
  state capitalism: devletçilik.
  state college: eyalet üniversitesi.
  state highway: devlet/eyalet karayolu.
  medicine = socialized medicine: sosyal hekimlik, devletin finanse ettiği sağlık hizmetleri.
  state police: eyalet polisi.
  state's attorney: eyalet savcısı.
  state's evidence: (a) suçunu ikrar ederek suç ortakları aleyhine tanıklık eden kimse, (b) (cinayet davalarında) sübut delili, devlet lehine tanıklık.
  turn state's evidence: suçunu ikrar ederek devlet lehine tanıklık yapmak.
  state socialism: devletçilik.
  state prison: siyasî mahkûmlar cezaevi,
  ABD eyalet cezaevi.
  state righter: özgür eyalet yönetimi taraftarı, ABD Federal hükümetinin eyalet işlerine karışmaması tezini güdenkimse.
  states' rights
  ABD eyalet hakları.
  state trooper
  ABD eyalet polisi.
  state university: devlet/eyalet üniversitesi.
 8. resmî.
 9. (yetki ile, kesinlikle) belirtmek, beyan/ifade etmek.
 10. saptamak, tayin/tespit etmek.
  at the stated hour: saptanan saatte.
Ülke yönetimi ve toplumun ekonomik ve sosyal politikalarının yönetimi (NACE kodu: 84.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Danıştay Başsavcısı İsim, Hukuk
dertleşmek, içini dökmek.
şehir devlet İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Danıştay İsim, Hukuk
Kişilerin Avrupa Konseyine Üye Ülkeler Arasında Dolaşımını Düzenleyen Kurallara Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
devlet erkanı İsim, Kamu Yönetimi
İslam Devleti (İD) Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD) Özel Isim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
devletin bölünmez bütünlüğü İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
devlet içi Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
ulus devlet İsim, Hukuk
ulus-devletçilik İsim, Sosyoloji
devlet dışı Sıfat, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
devletin tanınması İsim, Uluslararası Hukuk
devlet katkı payı İsim, Sigorta
namusu üzerine yemin ederek söylemek Fiil
davasını savunmak Fiil
şikâyetini bildirmek Fiil
şikâyetlerini bildirmek Fiil
fikrini beyan etmek Fiil
kararının nedenlerini açıklamak Fiil
fikirlerini açıklamak Fiil
kendini savunmak için bir şey söylemek Fiil
kendini savunmak için bir sav ileri sürmek Fiil
devletleşme İsim, Sosyoloji
vatansız kişi İsim, Uluslararası Hukuk
devlet destekli terör İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
teklif sahibi devlet
ortak devlet
(AT) Ortak Pazar ile veya Avrupa Topluluğu ile birleşme anlaşması veya tercihli ticaret anlaşması imzalamış
olup Topluluğa üye olmayan devletler
esirlik
komşu ya da sınırı olan ülkeye düşman ülke
hukuk devleti İsim, Anayasa Hukuku
tüketici devlet
alacaklı devlet
bağımlı devlet
konsiyater devlet
(gemi) iyi durumda
acil durum
düşman devlet
miras bekleme durumu
birleşik devlet
finansal durum
yabancı devlet
kurucu devlet
dost devlet
oturmak Fiil
ikamet etmek Fiil
hipnoz durumu
yeni doğan devlet
(Br) deniz kuvvetlerinin subay ve personeli
evlilik durumu
orta büyüklükteki devlet
zavallılık
tabiilik
komşu devlet
bir bloka bağlı olmayan devlet
bir bloka bağlı olmayan devlet
herhangi bir bloka ait olmayan devlet
sözleşmeye taraf olmayan devlet
tek partili devlet
hissedarlık
himaye altında olan devlet
kukla devlet İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
sadece adı olan devlet
maili inhidam hali
peyk devlet
yarı egemen devlet
imza sahibi devlet
(anlaşma) imzalayan devlet
bekârlık
bekârlık durumu
sosyal devlet
durağan durum
tansiyon
totaliter devlet
ticaret devleti
tanınmayan devlet
tabi devlet
devlet meselesi
devlet sözleşmesi
hükümet yardımı almış
devletten yardım gören
devlet yardımları İsim
devlet ödeneği
(US) sosyal yardım
hesap uzmanı
devlet yetkisi
kamu bankası İsim
(US) eyalet bankası (bir eyaletin kanunlarına göre ve içinde bankacılığını yapacağı eyalet tarafından kurulan banka
devlet bankası İsim
devlet tahvili
lüks kamara
resmi ziyaret
salonlu vagon
vagon salon
(US) bankaya verilen bankacılık mesleğini icra etme belgesi
(US) bir eyaletin vatandaşı olmak Fiil
(US) eyalet üniversitesi
devlet uzlaşması
devlet teşekkülü
devlet ödenekleri İsim
devlet kontrolü
devlet kontrolu
devlet kontrolu altında
devlet şurası
devlet kredisi
devlet alacaklısı
devlet borçları İsim
(US) Dışişleri Bakanlığı
devlet yardımı
devlet belgeleri İsim
diyet meclisi seçimi İsim
devlet memuru
devlet memuriyeti
devlet sınavı
devlet yetkileri İsim
devlet giderleri İsim
açıkça ortaya koymak Fiil
devlet tesisleri İsim
gerçekleri beyan etmek Fiil
devlet çe desteklenen
sübvansiyonlu
devletçe desteklenen
devlet çe finanse edilen
ayrıntılarıyla bildirmek Fiil
devletin fonksiyonu
devlet fonu
devlet fonu
devlet cenaze töreni
devlet yönetimi
devlet sübvansiyonu
devletin borçluluk durumu
devlet müdahalesi
(US) eyalet kanunu
devlet sorumluluğu
(US) eyalet sınırı
devlet tahvili
devlet bakanı İsim, Merkezi Yönetim
kamu tekeli
devlet tekeli
devlet borç senedi
kutlanacak bir olay
devlet mülkiyeti
(US) devlet mülkiyeti
devlet çe finanse edilen
devletçe finanse edilen
devlet himayesi
devlet memuru emeklisi
devlet politikası İsim
kesin olarak beyan etmek Fiil
kati olarak beyan etmek Fiil
belirlemek Fiil
devlet basımevi
devlet hapishanesi
(US) bir eyalete özel ağır ceza hapishanesi
siyasi tutuklulara özel hapishane
siyasi tutuklu hapishanesi
(US) eyalet hapishanesi mahpusu
devlet mübayaası
devlet demiryolu
devlet kabul resmi
devletçe tanınma
devlet çe tanıma
devlet yardımı
devlet kaynakları İsim
devlet geliri
kabul resmi odası İsim
devlet bursu
(Br) devlet okulu
devlet okulu
devlet sırrı
(US) devlet tahvilleri İsim
devlet tahvilleri İsim
devlet güvenliği
(US) devlet hizmeti
devlet sosyalizmi
devletin yapısı
(US) eyalet vergisi
vergisi alınmış
şartları ortaya koymak Fiil
siyasi duruşma