stay up late

  1. Fiil geç saate kadar uyanık kalmak
  2. Fiil geç saate kadar uyumamak