1. Sıfat sabit, kararlı, muhkem, sağlam, dengeli.
  a steady ladder: sabit/sağlam merdiven.
  steady weather: kararlı hava.
 2. Sıfat düzenli, muntazam.
 3. Sıfat sürekli, kesintisiz, tekdüze.
 4. Sıfat daimî, herzamanki, alışılan.
  a steady customer.
 5. Sıfat sabit, hareketsiz, mazbut, değişmez, titremez, sallanmaz, sarsılmaz.
  keep steady: kımıldamamak,
  dengede tutmak/durmak.
  lead a steady life: mazbut bir hayat sürmek, çapkınlıktan/hovardalıktan kaçınarak namuslu/düzenli bir tarzda yaşamak.
 6. Sıfat sebatkâr, metin, azimkâr, dönmez.
  a steady purpose.
 7. Sıfat ağırbaşlı.
 8. Sıfat, Denizcilik rüzgârdan sallanmaz, muvazeneli, oturaklı.
 9. Ünlem sakin ol! kendine gel! yavaş! kımıldama! salla(n)ma!
 10. Sıfat daimî sevgili, devamlı olarak flört yapılan kimse.
 11. Sıfat sabit/kararlı olmak/kılmak, sallanmamak, kımıldamamak.
normal yoluna gitmek Fiil
birisiyle devamlı olarak flört etmek.
devamlı olarak aynı kişi ile flört etmek.
(piyasa) istikrarlı olmak Fiil
istikrar kazanmak Fiil
(İngiliz Lirası) sabit olmak Fiil
(fiyatlar) sabit olmak Fiil
(borsa) sabit olmak Fiil
(piyasa) istikrarlı kalmak Fiil
(fiyatlar) istikrarlı olmak Fiil
ılımlı iklim
devamlı müşteri
muntazam talep
değişmeyen talep
ustalık İsim
muntazam gelir
muntazam artış
iniş çıkış göstermeyen piyasa
sağlam borsa
değişmeyen fiyatlar İsim
muntazam üretim
sürekli okuyucu
istikrarlı fiyat
düzgün adım
muntazam iş
çalışkan işçi
...'in usta elleri İsim
(a) kaya gibi sağlam, (b) güvenilir, itimada şayan.
(fiyatlar) genelde istikrarlı olmak Fiil
tırıs gitmek Fiil
muntazam geliri olmak Fiil
düzenli bir hayat sürmek Fiil
düzgün hayat sürmek Fiil
istikrarlı bir hayat sürmek Fiil
sağlam temel üstünde
okyanusun karayı muntazaman yemesi