stick by a decision

  1. Fiil bir karara bağlı kalmak
  2. Fiil bir kararı yerine getirmek
  3. Fiil bir kararı uygulamak