stick in someone's throat

  1. Fiil kabullenememek
  2. Fiil ağırına gitmek
  3. Fiil dokunmak
  4. Fiil boğazında düğümlenmek
  5. Fiil söyleyememek
  6. Fiil söylemeye dili varmamak
  7. Fiil söylemeye korkmak