stockholder

  1. İsim hissedar, ortak, hisse senedi sahibi.
  2. İsim hayvan çiftliği sahibi.
(US) adi hisse senedi sahibi hissedar
(US) hisse senetlerinin çoğunluğunu elde bulunduran hissedar
hisse senetlerinin çoğunluğunu elinde bulunduran hissedar
(US) hissedar sorumluluğu
hissedar sorumluluğu
çoğunluk hissedarı
(US) çoğunluk hissedarı
azınlık hissedarı
(US) azınlık hissedarı
(US) yabancı hissedar
(US) adi hisse senedi sahibi hissedar
(US) adi hisse sahibi
(US) tercihli hisse senedi sahibi hissedar
tercihli hisse senedi sahibi hissedar
(US) baş hissedar
baş hissedar
(US) hissedar davası İsim
hissedar onayı
(US) büyük deftere kayıtlı hissedar
isme yazılı hisse senedi sahibi
büyük deftere kayıtlı hissedar
(US) hissedarın şirkete karşı açtığı dava
(US) hissedarlar büyük defteri
her hissedarın sahip olduğu hisse senetleri ile ilgili bilgilerin kayıtlı olduğu hissedarlar defteri
(US) hissedarların ödeme yükümlülüğü
genel kurulda oy kullanmaya hakkı olan hissedarların kayıtlı olduğu liste
hissedarlar çoğunluğu
hissedarlar genel kurulu
(US) hissedarların hakları İsim
hissedarın oyu
sermayedarlar cetveli (sermayedarlarının durumunu ve ödenebilir tutarları gösteren ve yıllık rapora iliştirilen cetvel