straight edge

cetvel, bir kenarı düz cetvel tahtası. İsim