1. çabalayan, uğraşan, çırpınan, mücadele eden.
    a struggling artist: geçinebilmek için çabalayan artist.