su aygırı

  1. hippopotamus
hippopotamus İsim, Hayvan Türleri
hippo (Kaynak: Evrim Çalışkanları) İsim, Biyoloji

Afrika’daki büyük nehirlerde yaşayan, derisi sert, ... iri ve ağır hayvan