su aygırı

  1. hippopotamus
hippopotamus Noun, Animal Species
hippo (Kaynak: Evrim Çalışkanları) Noun, Biology

Afrika’daki büyük nehirlerde yaşayan, derisi sert, ... iri ve ağır hayvan