sue for breach of contract (ual) obligations

  1. Fiil sözleşme hükümlerinin yerine getirilmemesi üzerine dava açmak
sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği için dava etmek Fiil