1. İsim, Tekstil Sanayii kostüm
 2. İsim, Tekstil Sanayii tayyör
 3. İsim, Tekstil Sanayii takım
 4. (elbise, yelken, teçhizat vb.) takım, kat, giysi, kostüm.
  suit of clothes: elbise takımı.
  suit
  of sails: yelken takımı.
  Politeness is not his long/strong suit: Onda pek kibarlık arama.
 5. tayyör.
 6. dava.
  suit for damages: ödence/tazminat davası.
  suit at law: hukuk davası.
  to bring
  (or file) a suit against someone: biri aleyhinde dava açmak.
  to be a party at a suit: hakkında dava açılmak.
 7. dava açma, mahkemeye verme.
 8. (iskambil) takım.
 9. kur yapma, evlenme isteği.
  pay suit: kur yapmak.
  press one's suit: sevgisini belirtmek.
 10. uydurmak, uygun hale getirmek.
  to suit the punishment to the crime.
 11. uymak, uygun gelmek, yakışmak.
  They are suited to each other: Birbirine yakışıyorlar.
  Blue suits you very well.
 12. işine gelmek, yaramak, hoşuna gitmek, memnun etmek.
  That suits me best: O mükemmel işime gelir.

  I shall do it when it suits me: İşime gelirse yaparım.
  This climate does not suit me: Bu iklim bana yaramıyor.
  suit yourself: keyfine bak, canının istediğini yap.
 13. takım elbise/teçhizat vb. sağlamak, giydirip kuşatmak.
(alacağını) dava yoluyla almak Fiil
opera dürbününü gözüne göre ayarlamak Fiil
sevgisini belirtmek Fiil
sözünü dinletmek Fiil
(US) davasını kazanmak Fiil
işine gelmek.
That suits my book: Bu işime gelir.
It won't suit my book: O işime gelmez.
parasını iyi kullanmak Fiil
giderini gelirine uydurmak Fiil
gelirinıgiderine uydurmak Fiil
gider gelirine uydurmak Fiil
iyi olmak Fiil
ağız kullanmak Fiil
(US) davasını kazanmak Fiil
(US) davasını geri alma
ısmarlama elbise
tereke davası İsim
mukabil dava
iki taraflı hukuk davası İsim
tali dava
tabi dava
zıt ivme elbisesi: aşırı ivmelerde bedenin aşağı kısımlarında kan birikimini önlemek için karın ve kalçalara
basınç uygulayan giysi.
İsim
rekabet ihlali davası İsim, Hukuk
(US) antitröst davası İsim
tröst aleyhtarı dava
bir davayı temyiz etmek Fiil
davaya taraf olmak Fiil
anadan doğma çıplaklık.
She was sunbathing in her birthday suit: Çırılçıplak güneşliyordu.
coveralls
sınır davası İsim
nişan bozulduğunda açılan tazminat davası İsim
dava açmak Fiil, Hukuk
resmî erkek elbisesi. İsim
hukuk davası İsim
hususa hukuk davası İsim
hususi hukuk davası İsim
dava ile talep
dava açmak Fiil
medeni hukuk
bir davaya bakmak Fiil
karşı dava
dava
(US) terziye ısmarlama yaptırılmış giysi
zarar ziyan davası İsim
alacak davası İsim, Hukuk
dava kararı
bir davayı savunmak Fiil
(US) bir davada savunma yapmak Fiil
dava da savunma yapmak Fiil
askerin terhis olduğunda giydiği sivil giysi
bir davadan vazgeçme
(US) bir davadan vazgeçmek Fiil
dalgıç elbisesi.
boşanma davası İsim, Medeni Hukuk
frak, jaketatay. İsim
davayı düşürmek Fiil
bir davayı düşürmek Fiil
bir dava açmak Fiil
adalet ve nisfet davası İsim
adalet ve nısfet davası İsim
davayı kaybetmek Fiil
dava açmak Fiil
dava açmak Fiil, Hukuk
bir davanın açılması
uçuş giysisi
(a) (iskambilde) aynı cinsten oynamak, (b) (bir kimseyi) kendine örnek almak, (bir kimsenin) izinden gitmek.
(a) (iskambilde) aynı renk kâğıtları oynamak, (b) izinden gitmek, taklit etmek, örnek almak, aynı şeyi yapmak.
bir davadan vazgeçmek Fiil
davadan vazgeçmek Fiil
(US) icraya karşı savunma
rehnin paraya çevrilme davası İsim
işte giyilen resmi giysi
yeni açılan dava
bir uzlaşma sonucunda açılan dava
yersiz dava İsim, Hukuk
yüksek hıza dayanabilmek için pilot ve astronotların giydikleri basınçlı giysi
birinin dilekçesine olumlu yanıt vermek Fiil
jimnastik elbisesi.
ihlal davası İsim
patent ihlali davası İsim
içtinap davası İsim
belirli bir hususun ifası veya ifasından vazgeçilmesi konusunda emir çıkarması için mahkemeye başvurma
ihtiyati tedbir davası İsim
(US) dava açmak Fiil
(vesayet mahkemesi) bir tereke ile ilgili bulunan şahıslar arasında o terekeyi idare hakkına ait dava
davanın reddi kararı İsim, Hukuk
paraşütçü giysisi. İsim
tulum, bluz veya gömlekle bir arada tek parça giysi. İsim
dava açma hakkını kaybetme
mali sorumluluk davası İsim
hakaret davası İsim, Hukuk
(iskambil) elde fazla sayıda kart tutulan oyun. İsim
üstün nitelik, seçkinlik, temayüz, temeyyüz: bir kimsenin kendini gösterdiği/sivrildiği/temayüz ettiği
nitelik/eylem/çalışma alanı.
İsim
gündelik elbise.
bir davanın konusu
(US) davayı sürdürmek Fiil
bir davayı sürdürmek Fiil
(briçte) kupa ve maça.
karı-kocanın birbirlerine karşı açtıkları dava
erkek elbisesi.
ipotek cebri icra davası İsim
taciz eden şey için açılan dava
butlan davası İsim
slack suit (2). İsim
slack suit (2). İsim
(US) davada taraflardan biri
patent ihlali davası İsim, Hukuk
patent davası İsim
(US) babalık davası İsim
model davası İsim
(US) ceza davası İsim
sonuçlanmamış dava
dava sürdüğü müddetçe
açılmış bulunan dava
karar bağlanmamış dava
karara bağlanmamış dava
ince çizgili takım elbise
dava ile geri almayı imkânsız kılmak Fiil
dava açmak Fiil
basınçlı elbise: uzayda ve yüksek yerlerde bedene normal hava basıncı sağlayan elbise.
basınçlı elbise: uzayda ve yüksek yerlerde bedene normal hava basıncı sağlayan elbise.
(US) davaya bakmak Fiil
dava açmak Fiil
hazır takım elbise
hazır takım elbise
(US) dava dosyaları İsim
bir davayı reddetmek Fiil
davayı reddetmek Fiil
bir davadan vazgeçmek Fiil
ikinci en iyi takım giysi
hissedarlar ya da bir grup hissedar tarafından yöneticiler aleyhine açılan dava
(US) bir şirketin kötü yönetiminden ya da sorumlulukların yerine getirilmemiş olmasından ötürü
hissedarlar davası İsim
çekme, tulum.
kayak elbisesi. İsim
gündelik elbise, 2.
pants suit ile ayni anlama gelir. (kadın için) pantolon ve ceket. İsim
uzay giysisi
(US) hissedarın şirkete karşı açtığı dava
eşofman İsim, Tekstil Sanayii
tek parçalı mayo.
dö piyes
savunulmamış dava
birbirine bitişik gömlek ve külottan oluşan iç çamaşırı
sırf ızrar ve tazyik için açılan dava
hiçbir kanuni nedene dayanmayan
üste tam oturan giysi
dalgıç elbisesi.
davadan vazgeçilmesi
yün giysi
işe iade davası İsim, İş Hukuku
işe iade davası İsim, İş Hukuku
işe iade davası İsim, İş Hukuku
çuval giysi: bol, uzun ve omuzları geniş ve vatkalı ceket ile şalvar gibi üstü geniş, paçası dar pantalondan ibaret elbise. İsim
açmak Fiil
devlete karşı açılan dava
hususi hukuk davası İsim
hususa hukuk davası İsim
(US) dava
borç davası İsim
fesih davası İsim
tazminat davası İsim, Hukuk
tespit davası İsim, Hukuk
boşanma davası İsim, Medeni Hukuk
mülkiyet davası İsim
adalet ve nısfet kaidelerini uygulayan mahkemede açılan dava
adalet ve nısfet kaidelerini uygulayan mahkemede açılan dava
(boşanma davası) (kadın eş için) mahkeme masrafları avansı
boşanma davası mahkeme masrafları (kadın eş için)
hususa hukuk davası İsim
vatana hıyanet davası İsim
iptal davası İsim, Hukuk
(kendinin) işine gelmek Fiil
işine gelmek Fiil
birinin işine gelmek Fiil
biri için doğru olmak Fiil
birinin menfaatine uygun düşmek Fiil
birinin işine gelmek Fiil
işinize nasıl gelirse
dava soruşturmasından önce
birine karşı dava açmak Fiil