summon a debtor to be deeply indebted to sb

  1. Fiil bir borçlu yu mahkemeye çıkarmak birine çok borçlu olmak