supporting plane

  1. İsim, Ulaşım destek düzlemi
  2. İsim, Ulaşım durma düzlemi