1. İsim teslim
 2. teslim olmak.
  to surrender oneself to sleep: uyuyakalmak.
 3. teslim etmek.
  surrender oneself to justice: adalete teslim olmak.
 4. haklarından feragat etmek/vazgeçmek.
 5. kendini bırakmak.
 6. ümidini kesmek.
  I surrendered all hope.
 7. herhangi bir duygu veya fikre saplanmak.
 8. iade etmek, mukabelede bulunmak.
  to surrender thanks.
 9. teslim, feragat.
  unconditional surrender: kayıtsız şartsız teslim.
  surrender value: (poliçe)
  iptal edilirse geri alınabilecek değer.
  to make a surrender of principle(s): ilkelerinden feragat etmek.
mallarını alacaklılarına terketmek Fiil
özgürlüğünden vazgeçmek Fiil
istifa etmek Fiil
(iskoçya) kamulaştırma
şartlı teslim İsim, Uluslararası Hukuk
teslim olmasını istemek Fiil
ertelenmiş teslim İsim, Ceza Hukuku
bir köyü aç bırakarak teslim olmasına zorlamak Fiil
bir kalenin garnizonunu teslim olmaya çağırmak Fiil
teslim olmaya çağrı
kapitülasyon şartları İsim
teslim olma şartları İsim
kayıtsız şartsız teslim
kayıtsız şartsız teslim olma
bir suçluyu teslim etmek Fiil
bir suçluyu polise teslim etmek Fiil
suçlu yu polise teslim etmek Fiil
kira hakkını devretmek Fiil
bir patent hakkından vazgeçmek Fiil
bir tutukluyu teslim etmek Fiil
bir imtiyazdan vazgeçmek Fiil
imtiyazdan vazgeçmek Fiil
bir kârdan vazgeçmek Fiil
bir haktan vazgeçmek Fiil
bir teminattan vazgeçmek Fiil
teminattan vazgeçmek Fiil
bir gemiyi teslim etmek Fiil
bir avantajı bırakmak Fiil
bir emlakın üzerindeki haklardan feragat etmek Fiil
sigorta poliçesini geri satın almak Fiil
sigorta poliçesini vermek Fiil
kayıtsız şartsız teslim.
(Br) kâr payını geri satın almak Fiil
kefaletle teslim olma
kefil oldukları mahkûmu kefillerin adalete teslim etmeleri İsim
kefil oldukları mahkûmu kefillerinin adalete teslim etmeleri İsim
takas için devretmek Fiil
araziyi devir ve ferağ etmek Fiil
bir imtiyazdan vazgeçme
bir kalenin düşmana teslimi İsim
bir patent hakkından feragat
bir haktan feragat etme
suçluları geri verme
döviz ödemek Fiil
kaçak suçluların geri verilmesi
bir kira hakkından vazgeçme
malsahibi ve kiracının aralarında anlaşarak bir kirayı normal bitiş tarihinden önce feshetmesi
mülkiyetten vazgeçme
mahpusların geri verilmesi
kârdan vazgeçme
satış hâsılatının % 25'ini resmi kurdan sterline çevirmesini gerekli kılan ve artık yürürlükte olmayan
İngiliz hükümeti döviz kontrolü yasası
yabancı senetleri satmış olan yatırımcıların
yatırım fonu kullanarak satın almış oldukları dolar primi
kendini kötü etkiye maruz bırakmak Fiil
adalete teslim olmak Fiil
adalete teslim olmak Fiil
polise teslim olmak Fiil
zilyetliği terk etmek Fiil
mülkiyeti terketmek Fiil
hisse senetlerini şirkete geri vermek Fiil
hisse senet dilerini şirkete geri vermek Fiil
birine bir şeyi teslim etmek Fiil
teslim şartları İsim
tahliye etmek Fiil
kira hakkını devretmek Fiil
gemiyi teslim etmek Fiil
tehdit karşısında sinmek Fiil
düşmana teslim olmak Fiil
kayıtsız şartsız teslim olmak Fiil
belli şartlar altında teslim olmak Fiil
sigorta poliçesi iptal edildiği takirde poliçe sahibine verilecek para miktarı
geri satınalma değeri (vadesinden önce sigortasını bitirmek isteyen sigortalıya sigorta şirketinin ödeyeceği para tutarı
nakdi tazminat
(hayat sigortası) sözleşmeden feragat eden sigortalının sigortadan aldığı para miktarı
bir şeyin nakit olarak kıymeti
iştira değeri
bir sözleşmenin feshinde ödenecek nakdi tazminat
(hayat sigortası) efektif değer
sermaye değeri
bir şehrin teslim olmasını talep etmek Fiil
sevk evrakı karşılığında ödenebilir
sevk evrakı karşılığı ödenebilir
kira hakkını devretme