surrogate mother

  1. surrogate ile ayni anlama gelir. sun'î dölleme ile başkası adına çocuk doğuran anne.