1. İsim orakla veya biçerdöverle bir defada biçilen yer.
  2. İsim bir defada biçilip yana bırakılmış ekin/ot.
gösteriş yapmak, dikkati çekmek, göze batmak.
swathe şeklinde de yazılır.