1. şiş(ir)mek, kabar(t)mak.
  eyes swollen with tears: ağlamaktan şişmiş gözler.
  swell out:
  dışa doğru şişmek.
  swell up: şişmek, kabarmak.
 2. (deniz vb.) dalgalanmak, kabarmak, taşmak.
  The river is swollen: Nehir taştı.
 3. büyü(t)mek, art(ır)mak, çoğal(t)mak, yüksel(t)mek.
  Hate swelled up within him: Kini gittikçe arttı.

  to swell the crowd: kalabalığı çoğaltmak
 4. göğsü kabarmak, iftihar etmek.
  swell with pride: iftiharla göğsü/koltukları kabarmak.
  Her heart swelled with pride.
 5. kurulmak, çalım satmak.
  to swell with importance = to swell like a turkey: kendine paye vermek,
  hindi gibi kabarmak/kurulmak.
 6. Müzik gittikçe yükseltmek.
  to swell a musical tone.
 7. (a) şiş(ir)me, kabar(t)ma, kabarış, (b) kabarıklık, yuvarlaklık, dolgunluk.
  the firm swell of her breasts.
 8. dalga.
 9. tümsek yer, bayır, yokuş, meyil.
  swell of the ground: tümsek, tatlı meyil.
 10. (miktarca, kuvvet itbariyle vb.) artış, yükseliş.
 11. Müzik (a) sesin gittikçe yükselmesi, (b) orgda vb. perdelerin yükselmesini kontrol eden cihaz.
  swell pedal:
  orgda boru mahfazasını açıp kapayan pedal.
 12. heyecan artışı.
 13. züppe, iki dirhem bir çekirdek.
 14. önemli bir kimse.
 15. lüks, zarif, kibar, nazik.
  a swell hotel. a swell person.
 16. en âlâ, fevkalâde, çok güzel.
kabarma yönü
soluğan: fırtına, deprem vb. nedeniyle deniz sularının geniş alanda kabarması. İsim
(Br) züppe
moda düşkünü
şişme payı (sevkıyat sırasında hasar gören mallara karşılık olmak üzere fatura fiyatı üzerinden yapılan indirim
orgda ses perdesi kontrol kutusu. İsim
az miktardaki kredi
(mobilyada) bombelik, kabarıklık, ön cephenin çıkıntılı oluşu. İsim
kıyak adam
(US) esaslı çocuk
kendini beğenmiş kişi
görkemli otel
kibarların kaldığı otel
nüfusun artması
büyük bir siyasi tartışmaya dönüşmek Fiil
şişmek Fiil
kabarmak Fiil
şişirmek Fiil
kabartmak Fiil
abone sayısını artırmak Fiil
birşeyin sayısını artırmak Fiil
birşeyi büyütmek Fiil
birşeyin saflarını sıklaştırmak Fiil
çok hoş zaman
şişmek Fiil
öfkeyle dolup taşmak Fiil
öfke duymak Fiil
öfkesi kabarmak Fiil
gururlanmak Fiil
gurur duymak Fiil
koltukları kabarmak Fiil
gururla dolup taşmak Fiil
kıyaklık (argo)
şişirmek Fiil
birini nefis bir akşam yemeğine götürmek Fiil
mücrimler alemi