switchblade

  1. İsim sustalı çakı.
    switchblade knife ile ayni anlama gelir.
açıcı palası