1. (bkz: swear )
    (s.f.).
  2. andiçmiş, yemin etmiş, yeminli.
    sworn statement: yeminli ifade.
  3. yeminle adanmış, vadedilmiş.
  4. açık, apaçık, alenî, herkese ilân edilmiş, açıklanmış.
    sworn enemy: apaçık düşman, can düşmanı.
usulüne uygun yemin ettirilerek
(jüri üyesi olarak) yemin etmek.
vergi takdir memuru
yeminli muhammin
yeminli broker
yeminli kopya
yeminli ifade
yemin beyan
yeminli beyan
yeminli ifade
ezeli düşmanlar İsim
can düşmanları İsim
amansız düşman
can düşmanı
yeminli bilirkişi
yeminli ehlivukuf
yeminli tercüman
yeminli ifade.
resmen gizlilik yemini etmiş olmak Fiil
yeminli çevirmen
yeminli çevirmen mütercim
yeminli mütercim
yeminli tercüman
yeminli tercüman; yeminli çevirmen
yemin ettirilmiş tanık
yeminli şahit
yeminli tanık
sövülmek Fiil
yemin ettirilmek Fiil
tanık olarak yemin etmek Fiil
tanık olarak yemin etmek Fiil
(Br) sulh hâkimi tayin edilmek Fiil
resmen gizlilik yemini etmiş olmak Fiil
sulh hâkimi tayin edilmek Fiil