1. Fiil simgele(ştir)mek, simgesi/sembolü olmak, temsil etmek.
  2. Fiil simgelerle/imlerle ifade etmek, mecazî olarak anlatmak.
  3. Fiil simgesi/sembolü saymak.