1. İsim testicle
  2. testis
  3. balls
  4. spermary
  5. ballocks
spermatic

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Erkeklik bezi, haya, husye