1. stool
  2. footstool
footstall

Türkçe Sözlük (Kubbealtı Lugatı)

  1. Kol dayayacak ... küçük iskemle