take a bath

  1. Fiil (US) (argo) zarara uğramak
  2. Fiil tersyüz olmak
  3. Fiil büyük miktarda para kaybetmek
  4. Fiil hamam yapmak
  5. Fiil banyo almak
  6. Fiil banyo yapmak