take possession of

  1. Fiil bir şeyi ele geçirmek
  2. Fiil kabzayi tasarrufa almak
  3. Fiil temellük etmek
  4. Fiil sahiplenmek
...'e vaziyet etmek Fiil
bir mirasa konmak Fiil
bir eve geçmek Fiil
almak, zaptetmek, maletmek, mülkiyetine geçirmek.
The army took the possession of enemy's fort.

remain in possession of the field: muharebe meydanına hâkim olmak.