take someone apart

  1. Fiil birini kolayca yenmek
  2. Fiil birini kolayca alt etmek
  3. Fiil birini kolaylıkla mağlup etmek
  4. Fiil birinin haksızlığını kanıtlamak
  5. Fiil birini haksız çıkarmak
  6. Fiil birini yalancı çıkarmak