take toll of sb's career to take heavy tolls of one's income

  1. Fiil birinin mesleğine ket vurmak gelirinin büyük bir kısmını almak