1. dolaş(tır)mak, karış(tır)mak, karmakarışık etmek/olmak, arap saçına dön(dür)mek.
 2. başına iş açmak, karışık işlere girişmek.
 3. anlaşmazlığa/ihtilâfa düşmek, tartışmak, çekişmek, münazaa etmek.
  to tangle with … : … ile dalaşmak/
  gırtlak gırtlağa gelmek/kavgaya tutuşmak.
 4. karmakarışık/düğümlenmiş/arap saçına dönmüş şey.
  a tangle of ropes.
 5. karışıklık, muğlâklık, anlaşılmaz/muğlâk mesele.
  a tangle of contradictory statements: karmakarışık
  ve birbirini nakzeden ifadeler.
 6. münazaa, tartışma, çekişme, kavga.
 7. Botanik yenilebilen bir deniz yosunu
  (Laminaria).
 8. uzun boylu zayıf adam.