tax collection system

vergi toplama sistemini modernleştirmek Fiil
kaynağında vergi tahsil sistemi
kaynağında vergi tahsili sistemi