taxable year

önceki mali yıl
ödemeleri bütün bir mali yıla dağıtmak Fiil