vergilendirme bölgesi
vergi kapasitesi
(US) vergi bölgesi
masraf tespit memuru
gider saptayan memur
zorlama
(US) vergilendirme yetkisi
ifrat
vergilendirme hükümleri İsim
(US) vergi kanunu
vergi birimi