tend to do something

  1. Fiil birşeyi yapma eğilimi göstermek
  2. Fiil birşeyi yapmaya eğilimli olmak
  3. Fiil sık sık birşey yapmak