tereddütlü

  1. uncertain
  2. hesitant
  3. indecisive
  4. wavering
  5. faltering
sham answer

Türkçe Sözlük (Kubbealti Lugati)

  1. Kararsız, karar ... çekingen, mütereddit