termination

  1. İsim, Psikanaliz sonlandırma
  2. İsim, Medeni Hukuk sona erme
  3. İsim bitirme, son verme, sona erdirme, durdurma.
  4. İsim son, uç, nihayet, sınır.
  5. İsim sonuç, netice.
  6. İsim bitiş, bitme, son bulma, sona erme, nihayetlenme.
  7. İsim, Gramer çekim eki.
olağandışı son Bilgi Teknolojileri
kartel feshinin ihbarı
sözleşme hitamı
feshin sonucu
işin son bulması
işe son verilmesi
üyelikten çıkma İsim
ikale İsim, Hukuk
fesih bildirimi İsim, Hukuk
akdin feshini ihbar İsim
fesih ihbarı
feshetme hakkı
sevindirici son
ihbarsız fesih
fesih şartları İsim
iş akdinin haksız feshi İsim, Hukuk
haksız işten çıkarma İsim, İş Hukuku
anlaşma ile son verme
elde olmayan nedenlerden kira kontratının feshi
ihbarlı fesih
fesih maddesi İsim
fesih tarihi
sebepsiz fesih İsim, Hukuk
fesih bildirimi İsim, Hukuk
fesih ihbarı İsim, Hukuk
bir işin kapatılması
bir sözleşmenin feshi İsim
bir anlaşmanın feshi
vekâletnamenin feshi İsim
bir konuşmanın sonu
acentenin kapatılması
bir yetkiye son verme
ortaklığın giderilmesi İsim, Hukuk
işe son verilmesi
kira kontratının feshi
üyeliğe son verme
teklifin sona ermesi
karşı teklif
teklifi yapanın ya teklif yapılan kişinin ölümü
teklifin reddi ya da teklifin geri alınması ile sona erebilen bir teklif
müzakerenin sonu
ihbar tazminatı İsim, İnsan Kaynakları
fesih şartları İsim
ihbarsız fesih
antlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
bir antlaşmanın feshini ihbar etmek Fiil
ikale sözleşmesi İsim, Hukuk
iş akdinin feshi ihbarı
antlaşmanın feshi bildirisi
bir şeye son vermek Fiil
işe iade davası İsim, İş Hukuku