termination

  1. Noun, Psychoanalysis sonlandırma
  2. Noun, Civil Law sona erme
  3. Noun bitirme, son verme, sona erdirme, durdurma.
  4. Noun son, uç, nihayet, sınır.
  5. Noun sonuç, netice.
  6. Noun bitiş, bitme, son bulma, sona erme, nihayetlenme.
  7. Noun, Grammar çekim eki.
olağandışı son Information Technology
kartel feshinin ihbarı
sözleşme hitamı
feshin sonucu
işin son bulması
işe son verilmesi
üyelikten çıkma Noun
ikale Noun, Law
fesih bildirimi Noun, Law
akdin feshini ihbar Noun
fesih ihbarı
feshetme hakkı
sevindirici son
ihbarsız fesih
fesih şartları Noun
iş akdinin haksız feshi Noun, Law
haksız işten çıkarma Noun, Labor Law
anlaşma ile son verme
elde olmayan nedenlerden kira kontratının feshi
ihbarlı fesih
fesih maddesi Noun
fesih tarihi
sebepsiz fesih Noun, Law
fesih bildirimi Noun, Law
fesih ihbarı Noun, Law
bir işin kapatılması
bir sözleşmenin feshi Noun
bir anlaşmanın feshi
vekâletnamenin feshi Noun
bir konuşmanın sonu
acentenin kapatılması
bir yetkiye son verme
ortaklığın giderilmesi Noun, Law
işe son verilmesi
kira kontratının feshi
üyeliğe son verme
teklifin sona ermesi
karşı teklif
teklifi yapanın ya teklif yapılan kişinin ölümü
teklifin reddi ya da teklifin geri alınması ile sona erebilen bir teklif
müzakerenin sonu
ihbar tazminatı Noun, Human Resources
fesih şartları Noun
ihbarsız fesih
antlaşmanın feshini ihbar etmek Verb
bir antlaşmanın feshini ihbar etmek Verb
ikale sözleşmesi Noun, Law
iş akdinin feshi ihbarı
antlaşmanın feshi bildirisi
bir şeye son vermek Verb
işe iade davası Noun, Labor Law