1. İsim toprak, arazi, bölge, mıntaka.
  2. İsim ülke, memleket.
  3. İsim başka devletin egemenliği altında bulunan memleket.
  4. İsim eskiden ABD'nin tayin ettiği vali ile yönetilen bölge.
  5. İsim düşünce/harekât vb. alanı.
  6. İsim satış vb. için bir şahsa tahsis edilen bölge.
  7. İsim bir hayvanın kendi cinslerine karşı koruduğu yaşama alanı.
Ulusal Sınırlar Dışındaki İstasyonlardan İletilen Yayınların Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
topraklarını genişletmek Fiil
topraklarını genişletmek Fiil
kendi kendini yönetemeyen ülke İsim, Uluslararası Hukuk
ülkesel uygulama İsim, Uluslararası Hukuk
ülkesel bütünlük İsim, Uluslararası Hukuk
ülkesel yargı yetkisi İsim, Uluslararası Hukuk
ülkesel egemenlik İsim, Uluslararası Hukuk
karasuları İsim, Uluslararası Hukuk
ülkesellik İsim, Uluslararası Hukuk
ülkeye toprak katma
bir toprak parçasının ülke topraklarına katılması
sınır arazisi
bir toprak parçasını terketmek Fiil
terk edilen toprak parçası İsim
bir toprak parçasının başkasına terk edilmesi
sömürge toprağı
Ortak Pazar alanı
bir kara parçasını terk etmek Fiil
(satış mümessili) belli bir bölgeyi taramak Fiil
gümrük bölgesi
bağlı toprak İsim, Uluslararası Hukuk
bir ülkeyi parçalamak Fiil
bir ülkenin parçalanması
bir bölgenin kısmlara ayrılması
bir bölgenin kısımlara ayrılması
ekonomik alan
düşman işgali altındaki toprak
düşman işgali altındaki toprak
bir araziye girmek Fiil
münhasır bölge İsim, Rekabet Hukuku
bir ülkeyi egemenliğinde tutmak Fiil
bir memleket toprakları üzerinden uçmak Fiil
bir hava sahası üzerinden uçmak Fiil
düşman arazisi
düşman toprağı
Kızıl-derililer Bölgesi, şimdi Oklahoma'da (ABD) kalan eski bir Kızılderili arazisi.
bir devletin sınırları içine şu veya bu yolla katılan toprak
bağlı/mülhak ülke, ABD'nin bir parçası sayılan ve yerlileri ABD vatandaşlık haklarının çoğunu taşıyan
ülke. (Alaska ve Hawai'nin devlet olmadan önceki statüleri gibi).
bir devletin sınırları içine şu veya bu yolla katılan toprak
(devletler hukuku) kiralık bölge
kara suları İsim
piyasa alanı
pazarlama bölgesi
büyükşehir alanı
devlet arazisi
ulusal toprak İsim, Hukuk
ülke toprakları İsim
özerk olmayan bölge
düşman toprağının işgali
petrol bölgesi
bir ülkenin topraklarının bir kısmı
ikametgâhı bir ülkede olmayan şahıs
bir ülkede ikamet eden şahıs
toprak esası İsim, Uluslararası Hukuk
başka devletin yönetiminde bulunan devlet
yenilgiye uğrayan ülke
fethedilmiş toprağı geri vermek Fiil
fethedilen toprağın geri verilmesi
bir toprak parçasını yeniden ele geçirmek Fiil
satış bölgesi (bireysel satış elemanlarının satış geliştirmekten sorumlu oldukları coğrafi alan , piyasa kesimi ya da ürün grubu
satış bölgesi
(Br) sterlin blokuna ait bölge
rezerv para olarak tutmak yoluyla
paralarını sterline bağlamış ülkelerin resmi adı
sterlin bölgesi olarak da bilir
özerk bölge
özerk ülke İsim, Uluslararası Hukuk
satış bölgesi
egemen ülke
sınırları belirlenmiş semt
geniş bir ülkeyi gezmek Fiil
geniş bir ülkeyi dolaşmak Fiil
satış mümessilinin gezdiği bölge
himaye altındaki bölge, Birleşmiş Milletler adına bir devlet tarafından yönetilen ülke.
keşfedilmemiş arazi İsim
bir hâkimin yetki bölgesi
eyalet arazisi
devletin toprakları İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bölgesel satış kontenjanı
ilhakı referanduma tabi toprak parçası İsim
bir toprak parçasını birinden ele geçirmek Fiil
toprak takası İsim
yeni bir ülkeyi ticarete açmak Fiil
Pasifik Adaları, Yönetimi Birleşmiş Milletler adına ABD'ye bırakılmış bulunan Mariana, Marshall ve Karolin adaları.