impatient
restive
headlong
hothead

Beklemeye sabrı olmayan, bir şeyin hemen ... isteyen, aceleci, canı tez