fazla akıllı olmamak Fiil
aptalca işler yapmak Fiil
yararlı bir iş yapmak, bir işe yaramak, yaraya merhem olmak.
Jim's a nice boy but he'll never set the Thames on fire.
thames