the council of ministers

Bakanlar Kurulunca Zarf, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
bakanlar kurulu kararı İsim
Bakanlar Kurulu Sekreterliği İsim, Kurum İsimleri
bakanlar konseyi toplantısı
Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi İsim, Avrupa Birliği