the legislation in force

yürürlükteki kanunları değiştirmek Fiil