kirli çamaşırlarını ortaya dökmek Fiil
halkı kendi tarafına çekmek Fiil
kamuoyu kendinden yana olmak Fiil
halkın gözünde itibarıni kaybetmek Fiil
halka bildirmek Fiil
kamuoyunu kendi aleyhine çevirmek Fiil
halka çekici gelme
halkın olumlu bulması
halk için tehlikeli olmak Fiil
kamu için tehlikeli olmak Fiil
halkın gözünde artan itibarı olmak Fiil
bir sorunu halka açmak Fiil
halkın huzuruna çıkarmak Fiil
müşterilerini artırmak için halka prospektüs göndererek bir şey hakkında bilgi vermek Fiil
halkı aldatmak Fiil
doğrudan halka satış
haberleri süsleyip püsleyip uygulamak Fiil
haberleri süsleyip püsleyerek sunmak Fiil
halkta direniş yaratmak Fiil
halka bir şeyi sergilemek Fiil
halktan gizlemek Fiil
halkın hoşuna gitmek Fiil
halktan saklamak Fiil
halka bildirmek Fiil
halka açık olmama
umuma (halka) açık değil
kamu bildirisi
ilan suretiyle teklif
parkı halka açmak Fiil
bir parkı halka açmak Fiil
halka/topluma/herkese açık, herkes girebilir.
kamuyu aldatmak Fiil
halka ulaşmak Fiil
aleni kılmak Fiil
halkın hoşuna gitmek Fiil
halka açmak Fiil
kamuoyu kararı
garajda sigara içmek yasaktır
genel halk
kamu yetkilileri İsim
hükümet daireleri İsim
kamu yararı İsim, Kamu Yönetimi
kamu yararı İsim, Kamu Yönetimi
savcı, müddei umumî
kamu çıkarına aykırı çalışmak
kamuoyunu kendi aleyhine çevirmek Fiil
devlet/hükümet hesabına/kesesinden.
kamu malı olmak Fiil
kamu yararına olmak Fiil, Hukuk
kamu gözünde önemli kişi olmak Fiil
halkın hoşuna gitmek Fiil
halkın sansasyonele karşı olan merakını gidermeye çalışmak Fiil
harcamaları hazineye yüklemek Fiil
harcamaları hazineye yüklemek Fiil
toplum ahlakına aykırı
halkın ahlakını bozmak Fiil
politikacılar ve yandaşlarının kamu fonlarıyla kendilerini zenginleştirmeleri İsim
amme açıklarının finansmanı
halkın gözüne girmek Fiil
kamu menfaatinin koruyucusu
(gazetelerde, dergilerde vb.) sık sık adı geçen, kendisinden sık sık bahsedilen.
be in the public
eye: halkın gözünde olmak/diline düşmek.
She is very much in the public eye since her record-breaking swim.
kamu menfaatine
savcının iddianamesi
ihraç fiyatı (yeni çıkarılacak menkul kıymetlerin nominal değerlerin yüzdesi olarak ifade edilen fiyatı
; emisyon projesi ; kanunun istikraz talebi ;
kamu yararına olmak Fiil
kamuoyunun eğilimini belirtmek Fiil
kamu çıkarına aykırı hareket etmek Fiil
kamu menfaatine aykırı hareket etmek Fiil
kamu menfaatine aykırı kısıtlamalar İsim
halkı kışkırtmak Fiil
halka bir şeyin çığırtkanlığını yapmak Fiil
kamu yararına hizmet etmek Fiil
kamu menfaatine çalışmak Fiil
kamu yararına hizmet etmek Fiil
kamu talebini karşılamak Fiil
halk tarafından tutulmak Fiil
kamu parasıyla finanse edilmiş
halkın zevkini bozma
kamu masraflarında kısıntı yapmak Fiil
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdikten Muaf Tutulmasına Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Ertelenmiş ve Taksitlendirilmiş Kamu Borçları İsim, Muhasebe
genel halkı dahil etmemek Fiil
halkı kabul etmemek Fiil
halkın kabul edilmemesi
kamuoyunun değişmekte olduğunu görmezlikten gelmek Fiil
kamu hizmetleri alanında
kamu sorunlarının şimdiki halinde
kamulaştırılan bir emlak sahibine tazminat ödemek Fiil
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu Özel Isim, Hukuk
Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk
Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanun Özel Isim, Hukuk
kamuoyunun eğilimini saptamak Fiil
cumhuriyet başsavcılığı İsim, Hukuk
Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği İsim, Kurum İsimleri
Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
(iddianamenin) yüzüne okunması İsim, Hukuk
Dernek, Vakıf, Birlik, Kurum, Kuruluş, Sandık ve Benzeri Teşekküllere Genel Yönetim Kapsamındaki Kamu
İdarelerinin Bütçelerinden Yardım Yapılması Hakkında Yönetmelik
Özel Isim, Hukuk
Cumhurbaşkanlığı Halkla İlişkiler Müdürlüğü İsim, Kurum İsimleri
kamu yaşamının ayartılarına set çekmek Fiil
güzel konuşma sanatı
halkın çoğu, çoğunluk.
Düyun-u Umumiye İsim, Tarih
dünya kamuoyu
kamuoyunun baskısı karşısında yumuşamak Fiil