1. izdem şarkısı: film veya TV de bir izlenceyi belirleyen ve takrarlanan makam.