thick and thin

iyi günde kötü günde birinin yanında olmak Fiil
iyi günde kötü günde birine destek olmak Fiil
azimle, metanetle, sebatla, yılmadan, her güçlüğe göğüs gererek.
stick to someone through thick and
thin: birisine her zaman (hem iyi hem kötü günlerinde) sadık kalmak.
sadık taraftar
anca beraber kanca beraber