1. baştanbaşa, her yer(in)de, her tarafı/tarafta.
  They searched throughout the house.
 2. başından sonuna kadar.
  He was bored throughout the play.
 3. her yeri, her tarafı.
  rotten throughout: her tarafı çürümüş.
 4. tamamıyla, aynen, harfiyen, noksansız, her hususta, her an ve her yerde.
  Follow my plan throughout: Plânımı aynen takip et.
 5. boyunca, süresince, bütün.
  throughout the year: bütün yıl.
memleketin her yerinde
savaş boyunca
yıl boyunca
bir tartışma boyunca birini desteklemek Fiil
... boyunca devam etmek Fiil
şehre yayılmak Fiil